nedavni zapisi

NOTRANJA IN ZUNANJA NAPREDNA TEHNOLOŠKA REŠITEV ZA OSEBE Z DEMENCO.

Pomoč pri začetnih stopnjah demence za bolj kakovostno bivanje v domačem okolju.

IONIS je angleška kratica za projekt, ki združuje tehnologije in storitve za ljudi, ki trpijo zaradi alzheimerjeve bolezni oziroma demence. Predstavlja povezavo med bolnikom, svojci in medicinskim osebjem, ki s pomočjo naprav in tehnologije omogočajo kakovostno življenje osebe z demenco.Vključujejo spletni portal, ki temelji na povezovanju različnih visoko tehnoloških naprav in je uporabniško usmerjen na širok spekter možnih izzivov in rešitev. 

 

 

 

 Udeleženci bodo v programu izobraževanja in usposabljanja pridobili znanja na področju primarne preventive preprečevanja zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih. Preko našega programa želimo doseči, da otroci in mladostniki (in z njihovim potencialnim vplivom posledično tudi starši in celotna družba, katere temelji prihodnosti je ravno preko mladih generacij potrebno graditi že danes) pridobijo ustrezen obseg znanja in odgovoren odnos do uporabe tobaka in alkohola. Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 Program »Mladi starši« vključuje dve ciljni skupini. Glavni namen našega programa je zviševanje starševskih kompetenc udeležencev. Preko tega želimo okrepiti varovalne dejavnike v družinah in preprečevati potencialne dejavnike tveganja za otroke teh družin. Želimo opolnomočiti starše, da bodo svojim otrokom lahko zagotovili varno okolje za odraščanje in najbolj optimalen razvoj, s katerim bodo dejavniki tveganja v njihovem razvoju in prehodu v odraslo dobo (najstništvo) manjši. Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.Na skupnem druženju, delavnicah in srečanjih se ustvari resnično medgeneracijsko vzdušje in krepi vez med generacijami. Stari starši prenašajo izkušnje in znanje na vnuke in vnukinje, otroci jih bodo razveseljevali s svojo vedoželjnostjo, bujno domišljijo in neobremenjenim pogledom na svet, skupaj z njimi pa se bodo družili, ustvarjali in izmenjali tudi njihovi starši. Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.


 Namen projekta: ključnega pomena je zagotoviti varno okolje za starejše bolnike z demenco in njihove negovalce. Poleg medicinske terapije obstajajo tudi nefarmakološke intervencije, pri čemer postajajo vse bolj dostopne nove tehnologije in tele-medicina. Projekt vključuje oceno potreb ljudi z blagim kognitivnim upadanjem in demenco ter razvojem uporabniku prijaznih rešitev, ki obravnavajo: varnost na domu, podporo prostorski orientaciji zunaj doma, odkrivanje padcev, spremljanje in vzorec spanca. 

Podpira in sofinancira Ministrstvo za javno upravo in AAL (Active and assisted living programme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Starejše objave
koledar dogodkov